검역정보 사전입력 시스템

Menu mục tiêu: Kết quả nhập


Ngày: 28 tháng 10 (thứ 6) 22:00 - 29 tháng 10 (thứ 7) 3:00

[Thông tin tăng cường kiểm dịch đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc]
※ Sử dụng trình duyệt Chrome, Safari, Samsung Internet sau khi nhập Q-CODE bằng điện thoại (Không hỗ trợ WeChat)

(Kiểm tra trước khi nhập cảnh và nhập Q-CODE) Hoàn thành cấp mã QR sau khi nhập Q-CODE thông tin Giấy xác nhận kết quả âm tính RAT của chuyên gia trong vòng 24 giờ hoặc Giấy xác nhận kết quả âm tính PCR trong vòng 48 giờ)
(Kiểm tra sau khi nhập cảnh) Hoàn thành kiểm tra PCR trong vòng 01 ngày sau khi nhập cảnh và đăng ký kết quả kiểm tra vào “Đăng ký kiểm tra sau khi nhập cảnh”(áp dụng từ ngày 02.1.2022)

[Hướng dẫn tăng cường kiểm dịch đối với người nhập cảnh từ Hong Kong và Macao]

(Kiểm tra trước khi nhập cảnh và nhập Q-CODE) Hoàn thành cấp mã QR sau khi nhập Q-CODE thông tin Giấy xác nhận kết quả âm tính RAT của chuyên gia trong vòng 24 giờ hoặc Giấy xác nhận kết quả âm tính PCR trong vòng 48 giờ (Áp dụng từ ngày 07.01.2023)


※ Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo [Thông báo] - [Quy trình quản lý phòng dịch đối với người nhập cảnh từ nước ngoài]

Hệ thốngnhập thông tin kiểm dịch trước khi nhập cảnh Quarantine Information Pre-entry System

Nhập thông tin kiểm dịch trước khi nhập cảnh Đăng ký kiểm tra sau khi nhập cảnh

Phương pháp nhập Những người nhập cảnh từ nước ngoài vui lòng sử dụng hệ thống nhập thông tin kiểm dịch trước khi nhập cảnh để nhập thông tin.

  • STEP.01Đồng ý với điều khoản
  • STEP.02Nhập số hộ chiếu và E-Mail
  • STEP.03Nhập thông tin hộ chiếu
  • STEP.04Nhập thông tin nhập cảnh và lưu trú
  • STEP.05Nhập thông tin kiểm dịch
  • STEP.06Nhập thông tin tình trạng sức khỏe
  • STEP.07Kiểm tra thông tin đã nhập
  • STEP.08Cấp mã QR