검역정보 사전입력 시스템

Menu mục tiêu: Kết quả nhập


Ngày: 28 tháng 10 (thứ 6) 22:00 - 29 tháng 10 (thứ 7) 3:00

Hệ thốngnhập thông tin kiểm dịch trước khi nhập cảnh Quarantine Information Pre-entry System

Nhập thông tin kiểm dịch trước khi nhập cảnh

Phương pháp nhập Những người nhập cảnh từ nước ngoài vui lòng sử dụng hệ thống nhập thông tin kiểm dịch trước khi nhập cảnh để nhập thông tin.

  • STEP.01Đồng ý với điều khoản
  • STEP.02Nhập số hộ chiếu và E-Mail
  • STEP.03Nhập thông tin hộ chiếu
  • STEP.04Nhập thông tin nhập cảnh và lưu trú
  • STEP.05Nhập thông tin kiểm dịch
  • STEP.06Nhập thông tin tình trạng sức khỏe
  • STEP.07Kiểm tra thông tin đã nhập
  • STEP.08Cấp mã QR