검역정보 사전입력 시스템

Người nước ngoài nhập cảnh lưu trú ngắn hạn đến các sân bay quốc tế Incheon, Gimhae và Jeju phải xét nghiệm PCR tại Trung tâm xét nghiệm Covid-19 tại sân bay để thuận tiện nhập cảnh vào Hàn Quốc.


- Trang web đặt lịch của Trung tâm xét nghiệm Covid-19 tại sân bay quốc tế Incheon: https://safe2gopass.com

Hệ thốngnhập thông tin kiểm dịch trước khi nhập cảnh Quarantine Information Pre-entry System

Nhập thông tin kiểm dịch trước khi nhập cảnh Đăng ký kiểm tra sau khi nhập cảnh Các biện pháp kiểm dịch đối với từng đối tượng

Phương pháp nhập Những người nhập cảnh từ nước ngoài vui lòng sử dụng hệ thống nhập thông tin kiểm dịch trước khi nhập cảnh để nhập thông tin.

  • STEP.01Đồng ý với điều khoản
  • STEP.02Nhập địa chỉ email
  • STEP.03Nhập thông tin hộ chiếu
  • STEP.04Nhập thông tin nhập cảnh và lưu trú
  • STEP.05Nhập thông tin kiểm dịch
  • STEP.06Nhập thông tin tình trạng sức khỏe
  • STEP.07Kiểm tra thông tin đã nhập
  • STEP.08Cấp mã QR